کلیدهای میانبر ویندوز11

در این مقاله به کلیدهای میانبر ویندوز11 که برای افزایش بهره وری ویندوز تخصیص داده شده اشاره میکنیم. این شورتکدهای ویندوز با اکثر برنامه ها، تحت اکثر شرایط، و در تمام نسخه های اخیر ویندوز کار می کنند.

ادامه مطلب

اسامی ممنوعه ویندوز

کلماتی که نباید در نامگذاری فایل ها و پوشه ها در ویندوز استفاده کنید(اسامی ممنوعه ویندوز)

در این مقاله به بررسی اسامی ممنوعه ویندوز (برای ویندوز رزرو شده است) می پردازیم. ویندوز از این اسم ها برای مقاصد خاصی استفاده می کند و شما نمی توانید از این اسم ها، برای نامگذاری فولدرها ها و فایل ها استفاده کنید.